Føl

Føl 2022:
 Auriklens Madame Dragonfly (Wirtsmühle Delaney’s/Bredemadgårds Grace O’Malley e. Innellan Kestrel), hoppe

Følgende hopper venter føl i 2022:
Capall Anna Livia x Frederiksminde Milton, primo juli
Bredemadgårds Bernadette x Nyholts Lacour, medio juli
Bredemadgårds Cilla x Nyholts Lacour, primo august

Følgende hopper planlægges sat i fol i 2022:
Bredemadgårds Bernadette